vi oppgraderer nettsida og nye funksjonar blir lagt til.

04-06-2020

Om du syns her var litt lite nytt stoff i desse dager, så lovar vi forbetring og nye funksjonar på nettsida snart... 

Produksjon av kvartskur, mobil bandsag

16-01-2017


Treverk og misfarving

01-07-2016

Tre til terrasser og kledning kan noen ganger få uønsket farve. Årsakene kan være flere. Eik er et treslag som krever ekstra omtanke med valg av skruer.

Danskene har større erfaring enn oss med eik. Se denne linken på www.tra.dk for svar på spørsmål om misfarving. 

Råd for kledning og panel

09-06-2016

Alle utvendige veggflater blir utsatt for slitasje av sol, regn og fuktighet som ikke får tørke ut. Etter lang tid kan utskifting eller andre reparasjoner bli nødvendig, noe denne artikkelen hos Bygg og Bevar gir flere tips om. 

Å finne fram til mer kledning eller listverk av samme profil som den gamle kan være en utfordring. Men mange bygdesager har høvel og stål i gamle profiler, eller kan slipe nye stål for å lage mer av samme type trelast, og kledning og panel til innvendig bruk er en spesialitet for mange bygdesager.  

Finn riktig trelast med sag.no

03-06-2016

Savner du noen gode bjelker til taket over den nye uteplassen eller fotlist av malmfuru til sveitserhuset? Forespørsler som du legger inn på www.sag.no sendes som epost til alle medlemmer i bygdesagforening. Her er det muligheter for å få tilbud om god kledning, eller noen som lager spontak av den gamle sorten. Se våre produkter og søk leverandører blant medlemmene. 

Lage terrasse eller skifte kledning?

26-05-2016

Enten du ønsker ny terrasse eller vil skifte kledning på hus og hytte, er det verd å be om tilbud fra bygdesagene. Kortreist trelast som er håndplukket for ekstra kvalitet og holdbarhet er ofte resultatet. I bestillingsskjemaet kan du også be om forslag til litt spesielle treslag. Osp eller eik til kledning kan være et slikt eksempel. 

Trelast med spesialmål til restaurering, eller lange bord til vindski er andre behov som lar seg ordne med en forespørsel. 

Kortreist trelast for klima

02-05-2016

Å bruke skog og andre ressurser lokalt, og med kort transport, er både lønnsomt og klimasmart. Tettere planting og mer skogskjøtsel er blant annet med på å øke CO2-bindingene i skog. Prosjektet Klimasmart landbruk peker på flere forhold som kan redusere utslipp av klimagasser. 

Norske bygdesager finnes i alle fylker, og i svært mange norske kommuner. Dermed bidrar de til å foredle tømmer lokalt, med korte transporter fra skog til sag, og fra sag til kunde. Bygninger til landbruk, private boliger eller hytter blir mer klimasmarte om de bygges med kortreiste materialer. 

Flott badstue med osp

15-04-2016

Ei badstue kan bygges på mange måter. Osp er det beste trematerialet for å sitte på, etter manges mening. Osp leder ikke varme, og er blant annet et tradisjonsrikt materiale i finske badstuer. Badstuematerialer i osp får du hos flere bygdesager. Sørg for kortreiste materialer ved å søke medlemmer i nærheten her.  

Eller hent inspirasjon fra dette badstuebygget i Lofoten, der trevirket kler stein og uteområde ned til bølgene. 

Varige vegger med kjerneved

08-03-2016

Dyktige arkitekter trebruk bruker mer og mer kjerneved av furu til kledning av yttervegger, terrasser og andre bygningsdeler som er utsatt for regn og fuktighet.

Mange bygdesager har spesialisert seg på kjerneved av furu og eik i generasjoner. Med Åmli Rådhus og Kulturbygg i 2012 ble det klart at offentlige bygg også trenger god trelast fra bydgesager. Der stod Odeltre og Gryting Trelast AS for en samlet levering av kledning til vegger og tak. 

Klikk deg inn under Kjerneved og Malmfuru til høyre. Hver uke vi presenterer to bygdesager som er registrert med kjerneved. Flere finner du øverst under Medlemmer og valget Kjerneved/malmfuru

Tre til gode bymiljøer

02-03-2016

Skogressursene kan brukes til å bygge bærekraftige byer. Ved hjelp av ny teknologi og innovative løsninger vil tre kunne brukes på en helt annen måte enn vi gjør i dag, sier skogambassadør Even Mengshoel i Skogoffensiven i innlandet .

Hedmark og Oppland står for mer enn 40 % av tømmerhogsten i Norge. Bedriftene som arbeider med tre teller over 300 i disse to fylkene. Deres arbeid med å utvikle nye løsninger og krevende kunder fra byggsektoren skal utvikle nye, bærekraftige løsninger for byene. Arthur Burchardts ønske om å bygge et nytt regjeringskvartal i tre er et eksempel. 

 

Fagprat om tre

29-01-2016

Medlemmene i Norsk Bygdesagforening er entusiastiske fagfolk med stor kunnskap om råstoff, trematerialer og riktig bruk til hus, hytter, og uteanlegg og mye mer. Lokalt, kortreist og miljøvennlig tømmer står sentralt for medlemmene. Du kan delta på fagdagene i Tønsberg 12. og 13. februar, se mer om program til høyre. 

En orientering om hvordan en fantastisk kopi av Osebergskipet ble bygget er en av postene i programmet.  

Gode råd for hytteliv

26-01-2016

Norske bygdesager har mye å tilby for gode løsninger på hytta. Noen leverer hele hytter, eller kan levere bjelker, lafteplank, breie bord til golv eller grindverk til et nytt spennende anneks. Prøv for eksempel et søk under Medlemmer og Grove dimensjoner og lange lengder for å finne spesialtrelast til nytt tilbygg eller en solid benk.

Massivtre er også en løsning noen bygdesager er kjent med. Se gjerne på linken til amerikanske Go Logic for god hytteinspirasjon. 

Varig kledning med malm

19-01-2016

Malmved, eller kjerneved som det også kalles, er den indre, og svært holdbare delen av furutreet. Fra senter av furustokken og et stykke ut mot barken er veden spekket med harpiks og tjærestoffer fra naturens side.

Mange bygdesager har spesialisert seg på trelast med kjerneved, og spesielt kledning. Bransjenorm for kjerneved ble utarbeidet av Norsk Bygdesagforening og Treteknisk i 2009. Åmli rådhus og kulturbygg stod ferdig i 2012, og er et flott eksempel på hvordan bygdesager foredler kortreist tømmer.

Tre til godt hytteliv

04-12-2015

Ønskene for å oppgradere hytta kan være mange. Men trematerialer er det gode valget enten hytta ligger i fjellet, ved sjøen eller skogen. Bygdesager finnes i de fleste kommuner, og mange ligger ved hytteområder. Dermed kan du kjøpe trelast til nytt anneks, ny terrasse, badstue, møbler eller ekstra bod nær hytta og få både gode råd og kortreist trelast. På toppen av sida kan du søke produktermedlemmer i aktuelle fylker eller prøve en bestilling.

Laft og restaurering av hus

27-11-2015

Mange hus i Norge som trenger restaurering har vegger med laftekonstruksjon. Mange bygdesager har lafteplank å tilby om gammelt tømmer må skiftes ut eller har råtnet helt bort.

Send bestilling eller søk på produkter og aktuelle fylker. Mer om laft, hva slags deler typiske laftehus består av, og hvordan laftene er utført i ulike tidsepoker står å lese i denne artikkelen hos Bygg og Bevar. 

Til alle restaureringsoppdrag er det lurt å kontakte bygdesager i god tid. På seinhøsten og vinteren har bygdesager god mulighet for å gå videre til kontakter i skogbruket, og plukke fram tømmer av riktig treslag, lengde og egenskaper til ditt husprosjekt.

Gjenbruk krever ofte nytt

05-11-2015

Å gjenbruke tre og andre materialer er en trend i tida, og gir ofte gode resultater. Restaurering av hus og interiør med panel og listverk, skaper ofte behov for mer materialer av samme slag som de gamle. Mange bygdesager har stor erfaring i å kopiere gamle listverk med spesielle profiler. Kanskje har de alt laget kopistål for en panel eller listtype som var vanlig i ditt distrikt? Søk blant Produkter, Medlemmer eller prøv å bestille. 

Topp håndverk fra mur til møne

30-10-2015

Sagbladet nr. 4 2015 er i postkassa hos medlemmer og abonnenter denne uka. Trebedriften i dette Sagbladet kjøper selv inn tømmer til saga, og skjærer tømmer til solide laftestokker for hytter og boliger. Simostranda Stav & Laft gjør et grundig arbeid med å velge ut tømmer, skjære, tørke og tilpasse laftestokker og annen trelast både til krevende restaurering og helt nye bygg.

Har du lyst til å lese mer om denne bedrfiten og andre bygdesagers resultater? Se tidligere utgaver av Sagbladet og bestill et abonnement ned til høyre på sida.

Godt treverk til tak

23-10-2015

Taket trenger godt treverk. Enten du vil ha ny himling med brei panel, eller du trenger å bytte de bærende delene. Shingeltak er vanlig på mange hytter. Skal dette byttes ut til stein eller torv, trengs langt kraftigere bjelker eller plank.
Bygdesager kan ofte skaffe solide bjelker som tåler både takstein og skifter, eller blir fine innslag på en ny hems.

Les om shingel og hems på Hytteliv.no


God trelast for å pusse opp

13-10-2015

Høsten er tida da mange trår til for å pusse opp i hytte og bolig. Oppussing er mer enn farger og malingsstrøk.

Godt treverk framhever inngangspartiet, kjøkkenet, stua eller andre deler av hjemmet.

Bygdesagene har mye flott trelast som kan sette ditt særpreg på boligen. Husk at mange bygdesager også driver kopiering av gammelt listverk eller panel, om du trenger det.

Nytt Fra Foreningen

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-